Фрази за показване на посоките на френски

“Завийте в първата надясно”, “Право напред”... Да знаем как да питаме и разбираме указания как да стигнем някъде или да посетим някое ново място е важно, независимо от новите технологии в тази област. Тук има полезни фрази за целта.