Фрази и разговор за използване в ресторант на фински

Много хора се затрудняват да поръчат храна и напитки на език, който не знаят. Това ръководство подходящо за такива моменти.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play