Фрази за използване и придвижване в града на фински

Питайки за автобусна спирка или такси е нещо, което е много вероятно да ви се наложи в даден момент. Тук са включени полезни фрази за подобни кратки обиколки наоколо.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play