Ежедневни фрази на фински

Всеки език има набор от обичайни и често използвани фрази. Тук са някои от тях. Можете да ги използвате във всякакви ситуации.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play