Ежедневни фрази на украински

Всеки език има набор от обичайни и често използвани фрази. Тук са някои от тях. Можете да ги използвате във всякакви ситуации.