Речник на напитки на турски

Спазването винаги на благоприличие и добрите обноски при говорене на един език са много важни, особено при пътуване в чужбина. Трябва да запомним, че всички съжителстваме в една и съща среда и че „моля“ и „благодаря“ са общоприети на всички езици.

Научаването на елементарни познания за тези моменти наистина е нещо полезно.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play