Произнасяне на дните и месеците на персийски

Толкова основен речник, че практически ще бъде полезен на всеки човек, който учи един език.

 • Произношение на януари януари
  Произношение на ژانویه ژانویه
 • Произношение на февруари февруари
  Произношение на فوریه فوریه
 • Произношение на март март
  Произношение на مارس مارس
 • Произношение на април април
  Произношение на آوریل آوریل
 • Произношение на май май
  Произношение на مه مه
 • Произношение на юни юни
  Произношение на ژوئن ژوئن
 • Произношение на юли юли
  Произношение на ژوئیه ژوئیه
 • Произношение на август август
  Произношение на اوت اوت
 • Произношение на септември септември
  Произношение на سپتامبر سپتامبر
 • Произношение на октомври октомври
  Произношение на اکتبر اکتبر
 • Произношение на ноември ноември
  Произношение на نوامبر نوامبر
 • Произношение на декември декември
  Произношение на دسامبر دسامبر
 • Произношение на пролет пролет
  Произношение на بهار بهار
 • Произношение на лято лято
  Произношение на تابستان تابستان
 • Произношение на Есен Есен
  Произношение на پاییز پاییز
 • Произношение на зима зима
  Произношение на زمستان زمستان