Произнасяне на дните и месеците на персийски

Толкова основен речник, че практически ще бъде полезен на всеки човек, който учи един език.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play
 • Произношение на януари
  януари
  Произношение на ژانویه
  ژانویه
 • Произношение на февруари
  февруари
  Произношение на فوریه
  فوریه
 • Произношение на март
  март
  Произношение на مارس
  مارس
 • Произношение на април
  април
  Произношение на آوریل
  آوریل
 • Произношение на май
  май
  Произношение на مه
  مه
 • Произношение на юни
  юни
  Произношение на ژوئن
  ژوئن
 • Произношение на юли
  юли
  Произношение на ژوئیه
  ژوئیه
 • Произношение на август
  август
  Произношение на اوت
  اوت
 • Произношение на септември
  септември
  Произношение на سپتامبر
  سپتامبر
 • Произношение на октомври
  октомври
  Произношение на اکتبر
  اکتبر
 • Произношение на ноември
  ноември
  Произношение на نوامبر
  نوامبر
 • Произношение на декември
  декември
  Произношение на دسامبر
  دسامبر
 • Произношение на пролет
  пролет
  Произношение на بهار
  بهار
 • Произношение на лято
  лято
  Произношение на تابستان
  تابستان
 • Произношение на Есен
  Есен
  Произношение на پاییز
  پاییز
 • Произношение на зима
  зима
  Произношение на زمستان
  زمستان