Речник за професии на корейски

Да бъдете портиер в един хотел на Венеция и да обясните това на друг човек на различен език може да не е толкова лесно, ако не познавате съответните думи. Тук показваме най-обичайните професии.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play