Фрази при спешни случаи и за здравето на корейски

Посещение на доктор или болница е нещо, което се надяваме да не ни се случи по време на пътуване. За съжаление това става по-често, от колкото си мислим. Следните думи и фрази ще са от полза, ако се отзовете в подобна ситуация.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play