Речник на места на китайски

Търсенето на тоалетни на летището на Париж или намирането на най-близката спирка на метрото в Мадрид са два примера на обичайни ситуации, когато се пътува за Франция или Испания. Познаването на този основен речник е от голяма помощ в много ситуации.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play