Произнасяне на дните и месеците на китайски

Толкова основен речник, че практически ще бъде полезен на всеки човек, който учи един език.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play
 • Произношение на януари януари
  Произношение на 一月 一月
 • Произношение на февруари февруари
  Произношение на 二月 二月
 • Произношение на март март
  Произношение на 三月 三月
 • Произношение на април април
  Произношение на 四月 四月
 • Произношение на май май
  Произношение на 五月 五月
 • Произношение на юни юни
  Произношение на 六月 六月
 • Произношение на юли юли
  Произношение на 七月 七月
 • Произношение на август август
  Произношение на 八月 八月
 • Произношение на септември септември
  Произношение на 九月 九月
 • Произношение на октомври октомври
  Произношение на 十月 十月
 • Произношение на ноември ноември
  Произношение на 十一月 十一月
 • Произношение на декември декември
  Произношение на 十二月 十二月
 • Произношение на пролет пролет
  Произношение на 春季 春季
 • Произношение на лято лято
  Произношение на 夏季 夏季
 • Произношение на Есен Есен
  Произношение на 秋季 秋季
 • Произношение на зима зима
  Произношение на 冬季 冬季