Фрази за използване в банката на китайски

Общуването с банкови служители в страна, чийто език не говорите може да е стресиращо. В тази част ще намерите набор от фрази, които ще са полезни в такива ситуации.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play