Произнасяне на дните и месеците на гръцки

Толкова основен речник, че практически ще бъде полезен на всеки човек, който учи един език.