Дни, месеци и сезони

Толкова основен речник, че практически ще бъде полезен на всеки човек, който учи един език.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play
  • Произношение на пролет пролет
  • Произношение на лято лято
  • Произношение на Есен Есен
  • Произношение на зима зима