Напоследък пътуваме все повече и става все по-вероятно да попаднем в страна, чийто говорим език не познаваме добре. повече

Затова доброволци от Forvo създадоха нова секция на сайта – фрази при пътуване. Тук ще намерите указания и полезни фрази за случаите, в които посещавате страна, но не знаете езика ѝ.

Фразите са групирани по ситуации, в които могат да попадне човек по време на пътуване. Както можете да видите фразите за преведени на различни езици и имат транскрипция на съответното произношение.

Има също секция „Основни“, съдържаща думи допълващи указанията.