Категория: words with two pronunciations

Запиши произношенията на words with two pronunciations