shopping Правоговорен речник: произношение и думи свързани с shopping във Forvo (от comodato d'uso до bakkerij)

Категория: shopping Запиши произношенията на shopping