shopping Правоговорен речник: произношение и думи свързани с shopping във Forvo (от soddisfatto o rimborsato до woonboulevard)

Категория: shopping Запиши произношенията на shopping