science Правоговорен речник: произношение и думи свързани с science във Forvo (от transhumanism до kinematika)

Категория: science Запиши произношенията на science