science Правоговорен речник: произношение и думи свързани с science във Forvo (от астрогеодезия до heliofizyka)

Категория: science Запиши произношенията на science