Категория: Regular verb - past tense

Запиши произношенията на Regular verb - past tense