history Правоговорен речник: произношение и думи свързани с history във Forvo (от dinastia d'Habsburg до мәркет)

Категория: history Запиши произношенията на history