greetings Правоговорен речник: произношение и думи свързани с greetings във Forvo (от ӟеч буресь до Ассалам Iалийкум!)

Категория: greetings Запиши произношенията на greetings