economics Правоговорен речник: произношение и думи свързани с economics във Forvo (от фондоотдача до субсидия)

Категория: economics Запиши произношенията на economics