economics Правоговорен речник: произношение и думи свързани с economics във Forvo (от means of production до ökonometria)

Категория: economics Запиши произношенията на economics