йокано думи, очакващи произнасяне (от umasping до malem)

Език: йокано [Ilokano] Назад към йокано

606 думи, очакващи произнасяне. Назад към йокано [Ilokano]
 • Запиши произношението на umaspingumasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на maraniaganmaraniagan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на lumabbagalumabbaga [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на pingpingpingping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на nakaitangpakannakaitangpakan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на kallidmokallidmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на kaslakasla [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на bituenbituen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на ngatanngatan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на kenkankenkan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на imparaburimparabur [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на DiosDios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • Запиши произношението на kaaspingkaasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на binukbukudambinukbukudam [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на aminenaminen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на talugadingtalugading [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на agmisuotkaagmisuotka [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на napintaskanapintaska [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на bingiembingiem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на bibigmobibigmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на sakasaka [nagsaway a pintasmo, Iloco song, water-bearer, to blame, cat]
 • Запиши произношението на umisemumisem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на dagusdagus [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на marfilmarfil [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на daegendaegen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на buokbuok [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на pangulkulotenpangulkuloten [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на kidaymokidaymo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на bullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Запиши произношението на malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]