йокано думи, очакващи произнасяне (от napusaksak до Siak)

Език: йокано [Ilokano] Назад към йокано

606 думи, очакващи произнасяне. Назад към йокано [Ilokano]
 • Запиши произношението на napusaksaknapusaksak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на InkayInkay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на patiennakpatiennak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Запиши произношението на gagayyemgagayyem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на kadakaykadakay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на kaimasankaimasan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Запиши произношението на SiakSiak [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, Pangasinan]