йокано думи, очакващи произнасяне (от tapno до sinamay)

Език: йокано [Ilokano] Назад към йокано

606 думи, очакващи произнасяне. Назад към йокано [Ilokano]
 • Запиши произношението на tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Запиши произношението на maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Запиши произношението на guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Запиши произношението на kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Запиши произношението на sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Запиши произношението на indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на kadkad
 • Запиши произношението на ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Запиши произношението на naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Запиши произношението на palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Запиши произношението на dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Запиши произношението на indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Запиши произношението на indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Запиши произношението на sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]