йокано думи, очакващи произнасяне (от agayat до ken)

Език: йокано [Ilokano] Назад към йокано

606 думи, очакващи произнасяне. Назад към йокано [Ilokano]
 • Запиши произношението на agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на tata [father, Dad]
 • Запиши произношението на nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Запиши произношението на urayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Запиши произношението на ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на dissodisso
 • Запиши произношението на sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на adda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на mabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на NgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на manlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на sabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на liwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на daytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на sudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • Запиши произношението на kenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]