каталонски думи, очакващи произнасяне (от acugular до Macut)

Език: каталонски [Català] Назад към каталонски

211 думи, очакващи произнасяне. Назад към каталонски [Català]
 • Запиши произношението на acugularacugular [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Запиши произношението на acuitaracuitar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Запиши произношението на addicionaraddicionar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Запиши произношението на adargaradargar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Запиши произношението на actuaractuar [verbos, verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Запиши произношението на MaimbodiMaimbodi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MajòricMajòric [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MameltaMamelta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MamertMamert [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MajenciMajenci [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MajàMajà [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MainardMainard [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MagnericMagneric [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MalcusMalcus [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MagloriMaglori [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MaginaMagina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Запиши произношението на MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]