Език на деня

ломбардийски [lmo]

Брой на носителите на езика:
3.500.000
Брой на носителите във Forvo:
21
Произнесени думи:
3.208
Думи, очакващи произнасяне:
151