Език на деня

бамбара [bm]

Брой на носителите на езика:
2.700.000
Брой на носителите във Forvo:
8
Произнесени думи:
14
Думи, очакващи произнасяне:
77