Език на деня

фламандски [vls]

Брой на носителите на езика:
6.100.000
Брой на носителите във Forvo:
231
Произнесени думи:
1.102
Думи, очакващи произнасяне:
379