Език на деня

иврит [he]

Брой на носителите на езика:
7.500.000
Брой на носителите във Forvo:
2.562
Произнесени думи:
37.003
Думи, очакващи произнасяне:
7.344